กลุ่มอำนวยการ ร่วมกันจัดทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ที่รับผิดชอบ ตามโครงการกิจกรรม 5 ส.

กลุ่มอำนวยการ ร่วมกันกจัดทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริเวณที่รับผิดชอบ ตามโครงการกิจกรรม 5 ส. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2